Πακέτα

MINIMAL

Stathis
&
Piano - Guitar
Violin - Cajon

MINIMAL

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRO

Stathis
&
Full Band

PRO

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

BASIC

Stathis
&
DJ Productions
Guitar - Percussion

BASIC

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRIVE LIVE PARTY

Stathis Live

PRIVE LIVE PARTY

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

Πακέτα

MINIMAL

Stathis
&
Piano - Guitar
Violin - Cajon

MINIMAL

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRO

Stathis
&
Full Band

PRO

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

BASIC

Stathis
&
DJ Productions
Guitar - Percussion

BASIC

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRIVE LIVE PARTY

Stathis Live

PRIVE LIVE PARTY

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

Πακέτα

MINIMAL

Stathis
&
Piano - Guitar
Violin - Cajon

MINIMAL

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

BASIC

Stathis
&
DJ Productions
Guitar - Percussion

BASIC

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRIVE LIVE PARTY

Stathis Live

PRIVE LIVE PARTY

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media

PRO

Stathis
&
Full Band

PRO

Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω Social Media
Scroll to Top